Barcelona, 23 de gener del 2009

- Tots han sigut negatius. Menus mal que el Barça ens va bá, eh? Perquè sinó...