BARCELONA, 27 d'agost del 2008

- No, si és molt versàtil, hi ha de tot. És molt versàtil, de veritat.

Barcelona, 23 de gener del 2009

- Tots han sigut negatius. Menus mal que el Barça ens va bá, eh? Perquè sinó...

Esplugues de Llobregat, 14 de gener del 2009

- A mi és que al matí no em ve de gust pensar.